Suomen Mind-Body Bridging –yhdistys

Suomen MBB-yhdistys ry:n tavoitteena on edistää yksilöiden ja yhteisöjen hyvinvointia ja omaa kasvua tuomalla MBB-menetelmää suomalaisten arjen työkaluksi. Yhdistys toimii yhteistyöverkostona ja tukena kaikille MBB:stä kiinnostuneille ja sitä työssään käyttäville. Se edistää MBB:n tunnettavuutta, käyttöä, soveltamista, kehittämistä, tutkimusta ja koulutusta yhteistyössä muiden toimijoiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa.


Yhdistyksen historia

Suomen MBB-yhdistys ry:n perustamiskokous pidettiin 8.9.2015. Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistys-rekisteriin se merkittiin 27.10.2015.

Perustamiskokousta edelsi pienen ryhmän omaehtoinen opiskelu Come to Your Senses – kirjan pohjalta vuodesta 2012 alkaen. Opiskelun aikana ryhmä loi yhteistyösuhteita ja pohjan MBB:n leviämisellle Suomessa. Tuolloin kutsuttiin myös menetelmän kehittäjä psykiatri ja psykoanalyytikko Stanley H. Block vierailulle Suomeen v. 2013. Hänen vierailunsa jälkeen alkoi systemaattinen MBB-menetelmän koulutus Suomen Mielenterveysseuran järjestämänä. Aluksi koulutuksessa käytettiin I-System Inc:in kouluttajia, mutta syksystä 2015 koulutus on toteutettu suomalaisten kouluttajien voimin. MBB-menetelmään kouluttautuneet, sertifioituneet, koulutuksessa olevat ja MBB:n käytöstä muuten kiinnostuneet kokivat tarvitsevansa yhteistä keskustelu- ja vertaistukifoorumia. Tästä tarpeesta syntyi suomen MBB-yhditys ry.

Yhdistyksen jäseneksi voivat hakeutua MBB:stä kiinnostuneet, jotka hyväksyvät yhdistyksen säännöt ja eettisen
säännöstön. Hallitus hyväksyy jäsenet. Ks. jäsenhakemus.Yhdistyksen jäsenilloista ja muusta toiminnasta tiedotetaan facebookissa, yhdistyksen kotisivuilla ja sähköpostitse jäsenille. Yhdistykseen voi ottaa yhteyttä sähköpostitse info@mbbfinland.fi .