Mind-Body Bridging, vaiheet 2. ja 3., Helsinki 12.-13.4., 14.-15.5., ja 11.6.2018

Mind-Body Bridging (MBB) on näyttöön perustuva, nopea ja tehokas terapeuttinen menetelmä, joka on kehitetty psykiatrien, lääkäreiden, psykologien ja tutkijoiden välisenä yhteistyönä. MBB:ssä mielen ja kehon yhteyttä vahvistetaan tietoisuustaitoja ja kognitiivista terapiaa yhdistävillä harjoituksilla. Ks. SMS.fi

Koulutuspäivät 12. - 13.4., 14. - 15.5. ja 11.6.2018 (5 pv)