Lapinlahden Lähde torstaina 25.8.2016

MBB - muutakin kuin hyväksyvää tietoista läsnäoloa

Meitä kokoontui täysi tuvallinen kokeilemaan ja keskustelemaan MBB erityispiirteistä,

samankaltaisuuksista ja eroavaisuuksista tietoisuustaitojen vuolaassa virrassa. Joukossa oli MBB:n
ensikertalaisia, maistaneita, harjoittajia ja konkareita. Ilokseni mukana oli myös muiden
menetelmien harjoittajia, jotka avoimen ystävällisesti avasivat omaa kokemusmaailmaansa.

Kävimme ensimmäisen tunnin aikana läpi yhden stressaava tilanne -kartan, jonka yhteydessä
saimme läpikäytyä MBB perusideaa ja termistöä. Valittu keskustelullinen lähestymistapa kuljetti
meitä iloisesti pomppien aiheesta toiseen, mutta Monican ja Päivin upealla heittäytymisellä
yhteiseen virtaan, uskon oleellisen välittyneen läsnäolijoille. Toisen tunnin aikana pureudumme
yhdessä Stanleyn kesällä 2013 antaman vastauksen kautta kysymykseen MBB:n ja Mindfulnessin
eroavuuksista.

YHTEISTÄ on tietoisuustaitojen harjoittelu ja käyttö.
MBB ei meditoi.

MBB käyttää aistimiseen fokusoimista mielen ja kehon siltaamiseen – identiteettijärjestelmän
puristuksesta kokonaisvaltaiseen kehon käyttöön – luonnolliseen toiminnanohjaukseen.

Mind–Body Mapping - tehdään implisiittisestä eksplisiittistä!

Tämä MBB:n erityispiirre oli erityisesti Mindfulnessin, joogan ja muiden mielenharjoitteiden
tekijöiden mieleen. Kartoittamalla avautuu mielen ”roskien” valaiseminen ja siivoamisen
mahdollisuus pelkän maton alle lakaisemisen asemasta. Vaatimusten tunnistamisen ja purkamisen
kautta mieleen tulee tilaa.

MBB ohjaa käyttämään omaan kehoon suunnattua aistimista tunnistamaan toimimattoman mieli-
keho-yhteyden: erilaisina kehojännityksinä, heikentyneenä toimintakykynä, itsen ympärillä
pyörivinä märehtivinä ajautuskehinä, tietoisuuden supistumisena ja sameutumisena.

MBB ei pyri muokkaamaan ajatusmalleja positiiviseksi, eikä luomaan ratkaisumalleja.

All thoughts are just thoughts!

MBB mahdollistaa yliaktiivisen identiteettijärjestelmämme tunnistamisen ja rauhoittamisen myötä
parhaan mahdollisen sopeutumisen kulloiseenkin tilanteeseen – kaikille yhteisessä maailmassa.

Kiitollisena ryhmän antautuvasta osallistumisesta – Turunterveisin Terhi Ilola

In 1st map focus on the senses inwards – before 2nd map focus from body interfaces out into the
world!