Koulutus

Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille suunnattua MBB-sertifiointikoulutusta on järjestetty Suomen Mielenterveysseuran organisoimana Suomessa vuodesta 2013. Tuolloin MBB:n luoja ja kehittäjä, Stanley Block oli assistenttinsa Isaac Phillipsin kanssa Suomessa pitämässä ensimmäistä MBB-seminaaria, joka toimi alkuna sertifiointikoulutusten järjestämiselle.

Koulutus on muodostunut kolmivaiheiseksi siten, että 1.vaiheen koulutus (3 päivää) on avoin kaikille kiinnostuneille, joskin suurin osa koulutukseen osallistuneista on ollut sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia. Koulutuksessa opitaan menetelmän perusteet omaan käyttöön. Jatkokoulutus (2. ja 3. -vaiheet) on suunnattu lähinnä niille sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille, jotka haluavat käyttää menetelmää työssään asiakkaiden/potilaiden kanssa. 2.vaihe sisältää viisi seminaaripäivää, jossa kerrataan perusteita ja harjoitellaan menetelmän perusteiden opettamista toisille. 3.vaiheessa osallistujat syventävät taitojaan ja harjoittelevat käyttämään menetelmää asiakastyössä, saaden työskentelyyn myös työnohjausta (sisältää 2 seminaaripäivää ja 8 x 2h työnohjausta). Käytännössä 2. ja 3.vaiheiden suorittaminen kestää noin vuoden ajan. Olennainen osa koko koulutusta on opittujen taitojen käyttäminen omassa elämässä.

Koulutuksiin on osallistunut ammattilaisia monilta eri sovellusaloilta. Psykologeja, sairaanhoitajia, lääkäreitä, sosionomeja, diakoneja, psykoterapeutteja. Myös muille kuin sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille on avattu mahdollisuutta jatkokouluttautua, tätä coaching-koulutusta on tarkoitus jatkossa kehittää ja järjestää MBB-yhdistyksen kautta.

MBB-koulutus

portaat