SUOMEN MBB -YHDISTYKSEN EETTINEN SÄÄNNÖSTÖ

Jäsen pitäytyy toiminnassaan oman osaamisensa rajoissa ja sitoutuu

noudattamaan oman ammattikuntansa eettistä säännöstöä ja MBB Inc:n
sertifioimana asiantuntijana allekirjoittamiaan ehtoja.

Vain Suomen mielenterveysseuran ja MBB Inc:in koulutuksen
läpäisseet ja sertifioimat asiantuntijat voivat käyttää MBB- ohjaajan/
asiantuntijan nimikettä. Psykoterapeutti/ coach/ työnohjaaja, jne ...
voi käyttää työssään MBB:tä yhtenä työmenetelmänä siihen riittävästi
perehdyttyään.

Mbb- menetelmän mainonnassa ja markkinoinnissa ohjaaja/asiantuntija
kertoo koulutuksensa ja pätevyytensä, sen laajuuden ja rajoitukset.
Yhdistys kehottaa muita kuin psykoterapeutteja välttämään terapeutti-
sanan käyttöä, koska se harhaanjohtavasti usein tulkitaan Valviran
hyväksymäksi psykoterapeutti -nimikkeeksi. Menetelmä ei täytä
Suomessa itsenäisen terapiamenetelmän kriteerejä eikä sen
koulutukseen kuulu kattavasti psykoterapiataitoja.

MBB -asiantuntijoita/ohjaajia voi kouluttaa vain Suomen
Mielenterveysseura.

Jos asiakassuhteessa tulee ilmi oireita, jotka ohjaajan käsityksen
mukaan edellyttävät terveydenhuollon ammattilaisen apua, hän ohjaa
tämän asianmukaiseen hoitoon.

Tarvittaessa jäsen/ ohjaaja/asiantuntija ja eettinen toimikunta
neuvottelevat keskenään menettelytavoista.

Eettinen toimikunta seuraa MBB:n käyttökokemuksia ja täydentää
tarvittaessa eettistä säännöstöä ja hyvien toimintatapojen kuvausta.


8.9.2015