Eettiset ohjeet

Jäsen pitäytyy toiminnassaan oman osaamisensa rajoissa ja sitoutuu noudattamaan oman ammattikuntansa eettistä säännöstöä ja MBB Inc:n sertifioimana asiantuntijana allekirjoittamiaan ehtoja.

Vain Suomen mielenterveysseuran ja MBB Inc:in koulutuksen läpäisseet ja sertifioimat asiantuntijat voivat käyttää MBB-ohjaajan/asiantuntijan nimikettä. Psykoterapeutti/ coach/ työnohjaaja, jne. voi käyttää työssään MBB:tä yhtenä työmenetelmänä siihen riittävästi perehdyttyään.

MBB-menetelmän mainonnassa ja markkinoinnissa ohjaaja/asiantuntija kertoo koulutuksensa ja pätevyytensä, sen laajuuden ja rajoitukset. Yhdistys kehottaa muita kuin psykoterapeutteja välttämään terapeutti-sanan käyttöä, koska se harhaanjohtavasti usein tulkitaan Valviran
hyväksymäksi psykoterapeutti -nimikkeeksi. Menetelmä ei täytä Suomessa itsenäisen terapiamenetelmän kriteerejä eikä sen koulutukseen kuulu kattavasti psykoterapiataitoja.

MBB -asiantuntijoita/ohjaajia voi kouluttaa vain Suomen Mielenterveysseura.

Jos asiakassuhteessa tulee ilmi oireita, jotka ohjaajan käsityksen mukaan edellyttävät terveydenhuollon ammattilaisen apua, hän ohjaa tämän asianmukaiseen hoitoon.

Tarvittaessa jäsen/ ohjaaja/asiantuntija ja eettinen toimikunta neuvottelevat keskenään menettelytavoista.

Eettinen toimikunta seuraa MBB:n käyttökokemuksia ja täydentää tarvittaessa eettistä säännöstöä ja hyvien toimintatapojen kuvausta.

8.9.2015 Suomen Mind-Body Bridging ry